Toimisto

Toimisto-ohjelmia ovat mm. tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka- ja ajanhallintaohjelmat sekä monet yritysten talous- ja projektinhallintaan liittyvät ohjelmat.

Ajanhallinta

Henkilökohtaisilla ajanhallintaohjelmilla voi pitää kalenteria menoistaan, kirjoittaa itselleen muistiinpanoja ja muistutuksia sekä kerätä yhteystietoja.

Lue lisää

Esitysgrafiikka

Esitysgrafiikkaa käytetätään tavallisesti perinteisten kalvojen korvaajina datatykin avustuksella pidettävissä esityksissä. Esitysgrafiikkaohjelmien avulla voi myös luoda erilaisia kuvioita ja kaavioita muihin ohjelmiin lisättäviksi.

Lue lisää

Julkaisu

Julkaisuohjelmilla onnistuu lehtien, julisteiden, kirjojen ja muiden julkaisujen taittaminen.

Lue lisää

Kirjanpito

Yrityksille ja yhteisöille suunnatut kirjanpito-ohjelmat, jotka ottavat huomioon kirjanpitoon liittyvät vaatimukset Suomessa.

Lue lisää

Laskutus

Suomalaisille yrityksille ja yhteisöille suunnatut laskutusohjelmat.

Lue lisää

Muistiinpanot

Muistiinpano-ohjelmat soveltuvat omien tai ryhmän yhteisten muistiinpanojen jäsentämiseen. Soveltuu erityisesti opiskeluun, palavereihin ja aivan arkisiinkin käyttötarkoituksiin, kuten aina mukana olevaksi kauppalistaksi.

Lue lisää

Projektinhallinta

Projektinhallintaa, aikataulutusta, suunnittelua ja resurssienhallintaa mm. erilaisten listojen ja kaavioiden avulla.

Lue lisää

Taulukkolaskenta

Taulukkolaskentaohjelmia käytetään pääasiassa numeerisen tiedon käsittelyyn ja jatkojalostamiseen.

Lue lisää

Tekstinkäsittely

Tekstinkäsittelyohjelmat ovat vanhojen kirjoituskoneiden nykyaikaisia vastineita, joiden tarkoitus on helpottaa tekstin kirjoittamista.

Lue lisää

Tietokanta

Tietokantaohjelmilla voidaan luoda ja ylläpitää tietovarastoja, jonka tauluihin on tallennettu toisiinsa yhteyksissä olevaa tietoa.

Lue lisää

Toimistorutiinit

Toimiston arkirutiinien avuksi on olemassa ohjelmia, jotka auttavat mm. ajankäytön hallinnassa ja seurannassa, osoitetarrojen, kirjekuorten jne. toteuttamisessa ja tulostamisessa.

Lue lisää

Verkkokokoukset

Verkkokokoussovellusten avulla on mahdollista pitää etäkokouksia, etäopetusta tai webinaareja verkon välityksellä. Sovellukset mahdollistavat mm. videokuvan, äänen ja oman näytön jakamisen.

Lue lisää
Takaisin ylös