Opetus ja koulutus

Opetus- ja koulutuskäyttöön suunnatut ohjelmat on jaoteltu karkeasti eri aihepiirien mukaisesti. Lisää opetus- ja koulutuskäytössä hyödynnettäviä ohjelmia kannattaa etsiä myös muista kategorioista.

Esitystekniikka

Opetustilanteen apuna käytettävät ohjelmat.

Lue lisää

Kemia

Kemian opettamiseen sekä opiskeluun soveltuvat ohjelmat käsittelevät mm. aineen koostumusta, ominaisuuksia ja muuttumista.

Lue lisää

Käsite- ja miellekartat

Käsitekartat ja miellekartat voidaan mallintaa hierarkkisesti jotakin kokonaisuutta tai vapaasti kasvavaa ideoiden ja ajatusten virtaa.

Lue lisää

Kääntäjät

Kääntäjäsovelluksilla voi kääntää yksittäisiä sanoja, kokonaisia tekstejä tai verkkosivuja lähdekielestä kohdekielelle.

Lue lisää

Matematiikka

Matematiikan opettamiseen ja opiskeluun soveltuvat ohjelmat.

Lue lisää

Tietotekniikka

Tietotekniikan opettamiseen ja opiskeluun tarkoitetut sovellukset sisältävät mm. ohjelmointia, ohjelmien ja sovellusten käyttöä sekä laitetekniikkaa.

Lue lisää

Yleiset

Yleispätevät opetusohjelmat, jotka soveltuvat useaan eri oppiaineeseen.

Lue lisää

Äidinkieli

Äidinkielen opettamiseen ja opiskeluun soveltuvat ohjelmat kehittävät suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa.

Lue lisää
Takaisin ylös