Opetus ja koulutus

Opetus- ja koulutuskäyttöön suunnatut ohjelmat on jaoteltu karkeasti eri aihepiirien mukaisesti. Lisää opetus- ja koulutuskäytössä hyödynnettäviä ohjelmia kannattaa etsiä myös muista kategorioista.

Esitystekniikka

Opetustilanteen apuna käytettävät ohjelmat.

Lue lisää

Fysiikka

Fysiikan opettamiseen sekä opiskeluun soveltuvat ohjelmat käsittelevät mm. ainetta, energiaa ja perusluonteisia luonnonlakeja.

Lue lisää

Hallinta ja valvonta

Opetuksen hallinta- ja valvontaohjelmilla voidaan esimerkiksi hallita ja valvoa luokkahuoneen tietokoneita keskitysti tai järjestää kokeita ja tenttejä, joissa tietokoneen toimintoja on rajoitettu.

Lue lisää

Historia

Historian opettamiseen sekä opiskeluun soveltuvat ohjelmat käsittelevät yhteisön menneisyyden vaiheita sekä menneiden tapahtumien kuvausta ja tutkimusta.

Lue lisää

Kemia

Kemian opettamiseen sekä opiskeluun soveltuvat ohjelmat käsittelevät mm. aineen koostumusta, ominaisuuksia ja muuttumista.

Lue lisää

Kuvataide

Kuvataiteen opettamiseen sekä opiskeluun soveltuvat ohjelmat käsittelevät mm. muotoja, ulottuvuuksia, valoa ja värejä.

Lue lisää

Käsite- ja miellekartat

Käsitekartat ja miellekartat voidaan mallintaa hierarkkisesti jotakin kokonaisuutta tai vapaasti kasvavaa ideoiden ja ajatusten virtaa.

Lue lisää

Maantieto

Maantiedon ja maantieteen opettamiseen sekä opiskeluun soveltuvat ohjelmat käsittelevät mm. maita, meriä, luontoa ja maapalloa yleensä.

Lue lisää

Matematiikka

Matematiikan opettamiseen ja opiskeluun soveltuvat ohjelmat.

Lue lisää

Musiikki

Musiikin eli säveltaiteen opettamiseen sekä opiskeluun soveltuvat ohjelmat.

Lue lisää

Tähtitiede

Tähtitieteen opettamiseen ja opiskeluun soveltuvat ohjelmat.

Lue lisää

Uskonto

Uskonnon opettamiseen ja opiskeluun soveltuvat ohjelmat.

Lue lisää

Yleiset

Yleispätevät opetusohjelmat, jotka soveltuvat useaan eri oppiaineeseen.

Lue lisää

Äidinkieli

Äidinkielen opettamiseen ja opiskeluun soveltuvat ohjelmat kehittävät suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa.

Lue lisää
Takaisin ylös