Tehtäväpalkin apuohjelmat

Windowsin tehtäväpalkissa näkyy normaalisti Käynnistä -painike, pikakäynnistyspainikkeet, avoinna olevat ohjelmat ja ilmoitusalueen kuvakkeet, kuten kello. Tehtäväpalkin toimintaa voi helposti tehostaa muutamilla käytettävyyttä selkeästi parantavilla apuohjelmilla.