Käsite- ja miellekartat

Käsite- ja miellekartat voidaan mallintaa hierarkkisesti jotakin kokonaisuutta tai vapaasti kasvavaa ideoiden ja ajatusten virtaa.

Lisätiedot

Käsitekartta, miellekartta, mindmap (Wikipedia)

Bubbl.us

Yksinkertaisen toimiva miellekarttasovellus sisältää perustoimintojen lisäksi yhteistyöominaisuudet.

Bubbl.us
  •   Ilmainen kotikäytössä kyllä
  •   Ilmainen yrityksille kyllä
  •   Ilmainen muille kyllä
  • Suomenkielinen ei
  •   Heti käytettävissä kyllä

MindMeister

Varsin näyttävä ja loppuun saakka viimeistelty miellekarttasovellus tarjoaa runsaasti ominaisuuksia ja hyvät yhteistyömahdollisuudet. 

MindMeister
  •   Ilmainen kotikäytössä kyllä
  •   Ilmainen yrityksille kyllä
  •   Ilmainen muille kyllä
  • Suomenkielinen ei
  •   Heti käytettävissä ei